Khách hàng doanh nghiệp | BAOVIET Bank

Khách hàng doanh nghiệp

Dịch vụ tài khoản

 • Giao dịch không dùng tiền mặt
 • Linh hoạt sử dụng dòng tiền
 • Lãi suất không kỳ hạn
 • Được sử dụng các dịch vụ tài khoản
Xem thêm

Cho vay

 • Lãi suất, phí cạnh tranh
 • Ưu đãi về tỷ lệ cho vay trên TSBĐ
 • Hồ sơ, thủ tục đơn giản
 • Được tư vấn giải pháp tài chính
Xem thêm

Tài trợ thương mại

 • Thủ tục đơn giản
 • Mức phí cạnh tranh
 • Tư vấn tận tình, miễn phí
 • Hỗ trợ tài chính cấp tín dụng
Xem thêm

Tiền gửi

 • Đa dạng kỳ hạn, lãi suất cạnh tranh
 • Gửi và rút vốn linh hoạt
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng
 • Sử dụng làm TSBĐ để cấp tín dụng
Xem thêm

Bảo lãnh

 • Thủ tục đơn giản, linh hoạt
 • Tư vấn tận tình, miễn phí
 • Tỷ lệ ký quỹ cạnh tranh
 • Phí bảo lãnh ưu đãi
Xem thêm

Chương trình ưu đãi