Vay sản xuất kinh doanh| BAOVIET Bank

Vay sản xuất kinh doanh

Hạn mức cho vay cao:

Tối đa 85% nhu cầu vốn

Thời gian cho vay dài:

Tối đa 240 tháng

Phương thức vay vốn:

Đa dạng theo hạn mức, theo món, theo hạn mức thấu chi

Tiện ích

• Thời gian cho vay: Tối đa 240 tháng
• Mức cho vay: Tối đa 85% nhu cầu vốn
• Phương thức cho vay đa dạng: Theo hạn mức, theo món, hạn mức thấu chi
• Phương thức trả nợ: linh hoạt phù hợp thực tế thu nhập của khách hàng
Xem thêm Thu gọn

Đặc điểm sản phẩm

• Đối tượng vay vốn: Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh
• Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn lưu động, đầu tư TSCĐ, mở rộng hoạt động kinh doanh
• Nguồn trả nợ: từ hoạt động kinh doanh, lương, cho thuê tài sản...
• Tài sản bảo đảm: Tài sản có tính thanh khoản cao, bất động sản, ô tô
Xem thêm Thu gọn

Hồ sơ vay vốn

• Phương án vay vốn hoạt động SXKD;
• Giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD/Hộ chiếu);
• Tài liệu chứng minh khả năng tài chính và nguồn trả nợ của Khách hàng;
• Hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn (Hợp đồng mua bán, hóa đơn…);
• Hồ sơ tài sản bảo đảm
• Các giấy tờ khác (nếu có)
Xem thêm Thu gọn

Thủ tục

Thủ tục đơn giản, thời gian xử lý nhanh chóng
Xem thêm Thu gọn

Công cụ tính

Hiển thị công cụ tính

Dịch vụ khách hàng 24/7

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ
Đăng ký ngay

Công cụ hỗ trợ