BAOVIET Bank: TN LÃI THUẦN 6 THÁNG ĐẠT GẦN 400 TỶ, CAO GẤP RƯỠI SO VỚI CÙNG KỲ
Tính đến hết Quý 2, thu lãi thuần từ tín dụng của BaoViet Bank đạt gần 400 tỷ đồng, tăng 49%; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt hơn 43 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ; tổng tài sản đạt 52.159 tỷ...
TÍN DỤNG TĂNG 8,96% TỪ ĐẦU NĂM
Ngân hàng Nhà nước cho biết, tín dụng từ đầu năm tăng 8,64% và mức định hướng cả năm tăng khoảng 14% có thể điều chỉnh tuỳ thực tế.
TB TẠM DỪNG DỊCH VỤ NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ
Căn cứ Thông báo ngày 30/09/2019 của Tổng cục Thuế v/v tạm dừng dịch vụ Nộp thuế điện tử , Ngân hàng TMCP Bảo Việt xin trân trọng thông báo:
TB THU GIỮ TÀI SẢN BẢO ĐẢM THU HỒI NỢ
Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank) thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm (TSBĐ) như...
TB NÂNG CẤP HỆ THỐNG
 Nhằm mục đích nâng cấp hệ thống, BAOVIET Bank sẽ tạm ngừng cung cấp một số dịch vụ trong khoảng thời gian từ 1h00 đến 4h00 ngày 28/09/2019.
Đăng kí nhận Ngân hàng Bảo Việt RSS