TÍN DỤNG SẼ TIẾP TỤC XU HƯỚNG TĂNG
Ngân hàng Nhà nước đã chủ động điều chỉnh nới room cho các TCTD có sức khỏe tài chính tốt, hoạt động hiệu quả, có điều kiện mở rộng tín dụng lành mạnh vào các lĩnh vực phục vụ cho tăng trưởng kinh...
TB THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM PHÒNG GIAO DỊCH LẠC LONG QUÂN
CHÍNH THỨC TRIỂN KHAI THẺ CHIP NỘI ĐỊA BAOVIET Bank
Chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip được xem là xu thế tất yếu của các nước trong khu vực và quốc tế trước tình trạng tội phạm công nghệ cao ngày càng gia tăng và tập trung vào các thị trường chưa...
THẺ CHIP: BƯỚC ĐỆM NÂNG CẤP HẠ TẦNG THANH TOÁN VĂN MINH
Cơ hội mở ra cho thị trường thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam khi triển khai thành công chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip là vô cùng lớn.
TB NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2/9
Đăng kí nhận Ngân hàng Bảo Việt RSS