Gom Lộc Phát Tài trực tuyến| BAOVIET Bank

Gom Lộc Phát Tài trực tuyến

Lãi suất:

Tiết kiệm an toàn và sinh lời với lãi suất hấp dẫn hàng ngày

Tiện ích sản phẩm:

Không giới hạn số lần gửi trong suốt kỳ hạn gửi. Cho phép KH rút gốc linh hoạt một lần mà không ảnh hưởng đến phần tiền gốc còn lại trên Thẻ tiết kiệm.

Loại tiền áp dụng

VND
Xem thêm Thu gọn

Số dư tối thiểu

300.000 VND
Xem thêm Thu gọn

Số tiền gửi tối thiểu mỗi lần

300.000 VND
Xem thêm Thu gọn

Lãi suất

Lãi suất thả nổi theo thị trường
Xem thêm Thu gọn

Điều kiện sử dụng

Đối tượng gửi tiền tiết kiệm bằng đồng Việt Nam: là công dân Việt Nam
Xem thêm Thu gọn

Hồ sơ đăng ký

Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực
Xem thêm Thu gọn

Công cụ tính

Hiển thị công cụ tính