Khách hàng cá nhân | BAOVIET Bank

Khách hàng cá nhân

Cho vay

 • Đáp ứng mọi nhu cầu
 • Thời gian vay linh hoạt
 • Lãi suất ưu đãi
 • Được trả nợ trước hạn
Xem thêm

Tài khoản

 • Miễn phí mở tài khoản
 • Miễn phí rút tiền tại ATM
 • Thủ tục đơn giản
 • Thanh toán, chuyển tiền dễ dàng
Xem thêm

Tiết kiệm trực tuyến

 • Gửi tiền dễ dàng
 • An toàn, bảo mật, hiện đại
 • Ưu đãi lãi suất so với gửi tại Quầy
 • Giao dịch thuận tiện 24/7
Xem thêm

Tiền gửi

 • Lãi suất hấp dẫn
 • Kỳ hạn gửi đa dạng
 • Thủ tục gửi đơn giản
 • Cầm cố, thấu chi dễ dàng
Xem thêm

Chương trình ưu đãi