Thu hộ| BAOVIET Bank

Thu hộ

Thủ tục:

Nhanh chóng tiện lợi.

Tư vấn:

Miễn phí.

Hỗ trợ:

Tận tình, chu đáo.

Đặc tính sản phẩm

- Khách hàng ủy quyền thu hộ cho BAOVIET Bank thu các khoản tiền từ người nộp tiền và chuyển các khoản thu được vào tài khoản của Khách hàng tại BAOVIET Bank.
- Loại tiền thu hộ: VND.
- Kênh giao dịch: Quầy giao dịch của BAOVIET Bank, hệ thống internet banking, POS…, địa điểm của Khách hàng chỉ định.
Xem thêm Thu gọn

Tiện ích sản phẩm

- Đối với Khách hàng:
+ Tiết kiệm thời gian, chi phí nhân sự.
+ Giảm thiểu rủi ro trong việc lưu trữ, kiểm đếm, vận chuyển tiền mặt.
+ Hệ thống báo cáo, tra soát tự động.
+ Số tiền thu hộ được ghi “Có” nhanh chóng vào tài khoản của Khách hàng.
- Đối với người nộp tiền
+ Giảm thiểu Thời gian thanh toán bằng tiền mặt.
+ Thanh toán nhanh chóng, đơn giản, chính xác.
Xem thêm Thu gọn

Hồ sơ đăng ký

- Hồ sơ mở Tài khoản thanh toán (đối với Khách hàng chưa mở Tài khoản thanh toán tại BAOVIET Bank).
- Ngân hàng và Khách hàng sẽ ký Hợp đồng dịch vụ thu hộ.
Xem thêm Thu gọn

Công cụ tính

Hiển thị công cụ tính