Bảo hiểm nhà tư nhân| BAOVIET Bank

Bảo hiểm nhà tư nhân

Phạm vi bảo hiểm:

Bảo vệ cho ngôi nhà và tài sản bên trong và bảo hiểm mở rộng phù hợp

Quyền lợi gia tăng:

Miễn phí thuê nhà sau tổn thất
Bồi thường thay thế mới theo giá thực tế

Phí bảo hiểm:

Mức phí bảo hiểm cạnh tranh

Phạm vi bảo vệ

Cháy (bao gồm sét đánh)
Nổ
Giông, bão, lũ lụt (bao gồm nước biển tràn)
Vỡ hoặc tràn nước từ các bể chứa nước, thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn nước
Va chạm với ngôi nhà
Trộm cướp
Thuê nhà sau tổn thấ
Xem thêm Thu gọn

Tiện ích mở rộng

Không yêu cầu đánh giá giá trị thực tế ngôi nhà
Không yêu cầu kê khai tài sản bên trong
Tích hợp quyền lợi bảo hiểm ngôi nhà & tài sản bên trong trong cùng một đơn bảo hiểm
Quyền lợi mở rộng thiết thực và linh hoạt
Miễn phí thuê nhà sau tổn thất
Bồi thường thay thế mới theo giá trị trường
Thủ tục bồi thường nhanh chóng, đơn giản
Dịch vụ tư vấn miễn phí 24/7 qua Đường dây nóng 1900 55 88 48
Xem thêm Thu gọn