Chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu

Là một hình thức tài trợ ngắn hạn dành cho doanh nghiệp xuất khẩu thông qua việc BAOVIET Bank ứng trước một khoản tiền cho Khách hàng - nhà xuất khẩu trên cơ sở giá trị bộ chứng từ xuất khẩu.

ĐIỀU KIỆN CHIẾT KHẤU:

 • Khách hàng có chức năng xuất khẩu trực tiếp/ ủy thác xuất khẩu; có hoạt động kinh doanh tốt, tài chính lành mạnh;
 • Khách hàng là đơn vị sở hữu hợp pháp và toàn quyền thụ hưởng bộ chứng từ;
 • Phương thức và thời hạn thanh toán của bộ chứng từ:
  • L/C trả ngay hoặc L/C trả chậm có thời hạn thanh toán còn lại dưới 180 ngày;
  • Nhờ thu trả ngay (D/P) hoặc nhờ thu trả chậm (D/A) có thời hạn thanh toán còn lại dưới 90 ngày đã được người nhập khẩu chấp nhận thanh toán; hoặc có thời hạn thanh toán còn lại dưới 360 ngày và đã được một ngân hàng khác có uy tín bảo lãnh hối phiếu/cam kết thanh toán khi đến hạn.
 • Điều kiện khác theo quy định của BAOVIET Bank.
 • Tăng cường khả năng thanh khoản và đẩy nhanh dòng vốn của doanh nghiệp;
 • Nâng cao khả năng cạnh tranh bằng cách cấp tín dụng cho người nhập khẩu dưới hình thức thanh toán trả chậm;
 • Giảm thiểu rủi ro khi chuyển giao việc đòi nợ cho ngân hàng, tránh rủi ro tỷ giá;
 • Tỉ lệ chiết khấu cao đến 95% giá trị bộ chứng từ;
 • Lãi suất và phí chiết khấu cạnh tranh;
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng;
 • Được tư vấn lập bộ chứng từ hoàn hảo.
 • Giấy đề nghị chiết khấu;
 • Hợp đồng ngoại thương và các chứng từ khác liên quan tới việc xuất khẩu;
 • Bản gốc L/C, thông báo L/C và các sửa đổi;
 • Bộ chứng từ giao hàng và hối phiếu (nếu có);
 • Văn bản chấp thuận thanh toán bộ chứng từ của ngân hàng thanh toán với phương thức thanh toán trả chậm (nếu có).

Chia sẻ: