Tiền gửi có kỳ hạn

Tiền gửi có kỳ hạn là khoản tiền Khách hàng gửi tại BAOVIET Bank trong một thời gian nhất định theo thỏa thuận của BAOVIET Bank và Khách hàng với nguyên tắc hoàn tar đầy đủ tiền gốc và lãi cho Khách hàng.

-          Loại tiền gửi: VND, USD, EUR

-          Kỳ hạn: Theo các kỳ hạn thỏa thuận mà BAOVIET Bank huy động theo ngày, tuần, tháng.

-          Lãi suất: Theo Bảng lãi suất do BAOVIET Bank công bố theo từng thời kỳ.

-          Phương thức trả lãi: Trả lãi đầu kỳ, trả lãi định kỳ tháng, trả lãi định kỳ quý và trả lãi cuối kỳ.

-          Rút tiền gửi trước hạn: Áp dụng mức lãi suất không kỳ hạn theo quy định hiện hành của BAOVIET Bank.

-          Linh hoạt kỳ hạn gửi tiền với lãi suất có kỳ hạn hấp dẫn.

-          Thực hiện gửi và tất toán tại tất cả các các CN/PGD tại BAOVIET Bank

-          Đảm bảo an toàn và bảo mật về số tiền gửi của Khách hàng.

-          Thực hiện chuyển quyền sở hữu tại CN/PGD nhận gửi tiền có kỳ hạn.

-          Có thể sử dụng số dư tiền gửi có kỳ hạn làm tài sản đảm bảo cho các hình thức cấp tín dụng tại BAOVIET Bank và các Tổ chức tín dụng khác.

-          Thủ tục đơn giản, thời gian xử lý nhanh chóng.

-          Ngân hàng và Khách hàng sẽ ký Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn.

Chia sẻ: