BAOVIET Bank miễn phí chuyển tiền nhanh Napas 247

BAOVIET Bank miễn phí chuyển tiền nhanh Napas 247

 04/07/2022

Nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt theo định hướng của Chính phủ, từ ngày 1/7/2022, BAOVIET Bank miễn phí chuyển tiền nhanh NAPAS 247 trên tất cả các kênh giao dịch Ngân hàng số.

Theo đó, khách hàng sử dụng Internet Banking (BAOVIET i-Banking) và Mobile Banking (BAOVIET Smart, BAOVIET Pay) của BAOVIET Bank để thực hiện các giao dịch chuyển tiền đến số thẻ hoặc số tài khoản tại các ngân hàng khác trong nước theo hình thức Chuyển tiền nhanh NAPAS 247 sẽ được miễn phí giao dịch.