Biểu phí | BAOVIET Bank

Biểu phí

Biểu phí này được thay đổi mà không cần có sự báo trước của BAOVIET Bank trừ khi có thỏa thuận khác giữa BAOVIET Bank và Quý khách hàng. Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ chi nhánh/ phòng giao dịch BAOVIET Bank gần nhất hoặc gọi đến: 1900 55 88 48 để được hướng dẫn cụ thể hơn.