Tin Tài chính - Ngân hàng

24/09/2020
Ngân hàng Nhà nước đã chủ động điều chỉnh nới room cho các TCTD có sức khỏe tài chính tốt, hoạt động hiệu quả, có điều kiện mở rộng tín dụng lành mạnh vào các lĩnh vực phục vụ cho tăng trưởng kinh tế, thay vì áp một mức chung cứng nhắc.
  •  
  • 1 trên 13
  • >>
Đăng kí nhận Tin Tài chính - Ngân hàng