Thấu chi tài khoản thanh toán

Là giải pháp tài chính tối ưu cho Qúy Doanh nghiệp khi cần bổ sung vốn thiếu hụt tạm thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Với dịch vụ Thấu chi tài khoản thanh toán của BAOVIET Bank, Quý Doanh nghiệp có thể chi vượt số dư hiện có trên tài khoản tại mọi thời điểm.

 • Khách hàng có tài khoản thanh toán mở tại BAOVIET Bank, hoạt động tối thiểu 3 tháng
 • Số dư ghi Có bình quân của 3 tháng gần nhất  ≥ 100 triệu đồng
 • Các điều kiện khác theo Quy định của BAOVIET Bank
 • Đáp ứng nhu cầu vốn nhanh chóng, kịp thời và linh hoạt nhất
 • Tiết kiệm tối đa chi phí lãi vay, quản lý khoản vay: Nhờ hệ thống thu gốc, lãi hoàn toàn tự động - lãi thấu chi được thu tự động vào ngày cuối tháng; gốc thấu chi được thu ngay khi tài khoản có số dư.
 • Phương thức thấu chi tiện lợi và an toàn: Ủy nhiệm chi, séc, chuyển khoản
 • Hạn mức thấu chi lớn: Lên đến 10 tỷ đồng
 • Thời hạn thấu chi dài: Tối đa 12 tháng
 • Tài sản đảm bảo linh hoạt: Thấu chi có hoặc không có TSĐB
 • Thủ tục hồ sơ đơn giản
 • Lãi suất cạnh tranh và phí hợp lý
 • Giấy đề nghị cấp hạn mức thấu chi theo mẫu của BAOVIET Bank
 • Hồ sơ pháp lý bổ sung (trường hợp thông tin pháp lý Khách hàng cung cấp tại thời điểm mở tài khoản đã có sự thay đổi)
 • Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất (bản sao có dấu doanh nghiệp)
 • Các hợp đồng đầu vào và đầu ra đã và đang thực hiện
 • Phương án sản xuất kinh doanh của năm đề nghị được cấp hạn mức thấu chi
 • Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với TSĐB (trường hợp Thấu chi có tài sản bảo đảm)

Chia sẻ: