Cho vay hợp vốn

Cho vay hợp vốn (đồng tài trợ) là quá trình tổ chức thực hiện việc cấp tín dụng với sự tham gia của hai hay nhiều tổ chức tín dụng mà trong đó BAOVIET Bank làm đầu mối hoặc là thành viên cho một hoặc một phần dự án, phương án sản xuất, kinh doanh.

- Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam.

- Các dự án lớn khả thi và:

  • Mức vay của khách hàng để thực hiện dự án vượt mức giới hạn cho vay của BAOVIET Bank theo qui định hiện hành (vượt 15% vốn tự có đối với 1 khách hàng) và/hoặc;
  • Khi BAOVIET Bank và các tổ chức tín dụng muốn phân tán rủi ro khi cho vay và/hoặc;
  • Khách hàng có nhu cầu huy động vốn từ nhiều tổ chức tín dụng khác nhau.

- Loại tiền cho vay: VND và các loại ngoại tệ khác theo quy định;
- Thời hạn vay: Ngắn, trung và dài hạn;
- Phương thức cho vay: Từng lần theo hình thức cho vay, cho vay hợp vốn giữa các TCTD tham gia;
- Mức cho vay: Do các bên tham gia đồng tài trợ cùng quyết định;
- Phương thức trả nợ: Lãi và nợ gốc trả định kỳ theo thỏa thuận giữa các bên đồng tài trợ và khách hàng;
- Tài sản đảm bảo: Theo quy định của BAOVIET Bank và các TCTD tham gia đồng tài trợ.

Quý khách vui lòng liên hệ với chi nhánh BAOVIET Bank gần nhất hoặc gọi điện tới đường dây nóng hỗ trợ doanh nghiệp của Ngân hàng để biết thêm chi tiết.

Chia sẻ: