Tin BAOVIET Bank

CHO VAY ƯU ĐÃI CÁ NHÂN KINH DOANH

Nhằm hỗ trợ cá nhân trong hoạt động sản xuất kinh doanh, từ nay đến hết ngày 31/12/2018, Ngân hàng Bảo Việt triển khai chương trình “1.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi cá nhân kinh doanh” với lãi suất ưu đãi chỉ từ 6%/năm. Khách hàng có thể lựa chọn nhiều phương án vay vốn.

Đối với vay vốn ngắn hạn: - Lãi suất ưu đãi 3 tháng đầu là 6,9%/năm hoặc 7,99%/năm, thời gian vay tối thiểu 6 tháng (biên độ điều chỉnh sau 3 tháng đầu với mỗi mức lãi suất là khác nhau); - Lãi suất 8,5% trong 6 tháng đầu, thời gian vay tối thiểu 12 tháng; - Lãi suất 9,5% cố định trong suốt thời gian vay, vay tối thiểu 01 tháng. Đối với vay vốn trung, dài hạn: - Lãi suất ưu đãi chỉ 6%/năm trong 3 tháng đầu, thời gian vay tối thiểu 24 tháng; - Lãi suất 7,5%/năm cố định trong 6 tháng đầu, vay tối thiểu 24 tháng; - Lãi suất 8,5%/năm cố định trong 12 tháng đầu, thời gian vay tối thiểu 36 tháng. Tài sản bảo đảm cho khoản vay đa dạng: bất động sản, xe ô tô bao gồm cả xe ô tô tiêu dùng và xe ô tô kinh doanh, giấy tờ có giá, tiền mặt ký quỹ tại Ngân hàng Bảo Việt. #BAOVIETBank #chovayưuđãicánhânkinhdoanh

Chia sẻ: 

Các tin khác: