Tiết kiệm lãi suất lũy tiến

Bạn đang đứng trước nhiều sự lựa chọn cho khoản tiền tiết kiệm của mình?

Bạn muốn nguồn vốn của mình sinh lợi nhiều nhất có thể?

Bạn đã quyết định đúng khi lựa chọn gói sản phẩm Tiết kiệm lãi suất lũy tiến. Với sản phẩm này, mức lãi suất tiết kiệm áp dụng sẽ lũy tiến theo số tiền bạn gửi “Gửi càng nhiều, lãi suất càng cao”.

 • Mang lại cho bạn lợi ích nhiều nhất có thể với mức lãi suất tiết kiệm hấp dẫn, tăng dần theo số dư tiền gửi;
 • Kỳ hạn gửi tiền đa dạng;
 • Khách hàng có thể cầm cố Chứng nhận tiền gửi có kỳ hạn để vay vốn;
 • Linh hoạt trong giao dịch: Khách hàng có thể gửi một nơi, rút nhiều nơi.
 • Loại tiền áp dụng: VND và USD;
 • Số dư tối thiểu: 50.000.000 VNĐ hoặc 5.000 USD;
 • Lãi suất :Lãi suất gia tăng theo số lượng tiền gửi
 • Phương thức trả lãi:
  • Rút đúng hạn: Lãi được trả vào cuối kỳ khi đáo hạn theo yêu cầu của khách hàng. Trường hợp khi đến hạn mà khách hàng chưa đến nhân lãi, lãi sẽ tự động được tính gộp vào gốc để gửi cho kỳ hạn tiếp theo (được tái tục);
  • Rút trước hạn: Lãi của số tiền gốc rút trước hạn được thanh toán cùng thời kỳ điểm với số tiền rút trước hạn tương ứng theo lãi suất tiết kiệm không kỳ hạn tại thời điểm rút;
 • Phương thức trả gốc: Tiền gốc được tất toán một lần theo yêu cầu của khách hàng vào ngày đáo hạn. Trường hợp khách hàng chưa đến nhận, tiền gốc sẽ được tự động chuyển sang kỳ hạn mới (được tái tục) tương đương với kỳ hạn gửi ban đầu của sản phẩm tiết kiệm lãi suất lũy tiến (nếu còn hiệu lực áp dụng) hoặc sản phẩm tiết kiệm trả lãi cuối kỳ (nếu sản phẩm tiết kiệm lũy tiến hết hiệu lực áp dụng);
 • Địa diểm giao dịch  (gửi, rút tiền): Tại bất kỳ điểm giao dịch nào của BAOVIET Bank; địa điểm rút tiền có thể không trùng với địa điểm khách hàng đã gửi tiền.
 • Đối tượng:
  • Gửi VND: Mọi cá nhân người Việt Nam và nước ngoài đang sinh sống, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
  • Gửi ngoại tệ: Cá nhân người cư trú theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Hồ sơ đăng ký:
  • CMND/ Hộ chiếu còn hiệu lực;
  • Giấy đăng ký mở tài khoản cá nhân, nếu lần đầu tiên giao dịch với BAOVIET Bank;
  • Giấy gửi tiền tiết kiệm.

Mọi thắc mắc, góp ý của Quý khách, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của BAOVIET Bank, ĐT: 1900 55 88 48 hoặc (04) 39 38 19 19.

Chia sẻ: