Tiết kiệm Chắp cánh tương lai

-       Sổ tiết kiệm mang tên con, thuộc sở hữu của con. (tuy nhiên mọi giao dịch đều phải thông qua Người Giám hộ);

-       Khách hàng có thể đăng ký trích tiền tự động hàng tháng từ tài khoản thanh toán để gửi góp ngay khi gửi tiết kiệm hoặc gửi góp tại quầy;

-       Không giới hạn số lần gửi tiền vào tài khoản trong suốt kỳ hạn gửi;

-       Khách hàng có thể cầm cố để vay vốn, thấu chi sổ tiết kiệm tại BAOVIET Bank theo quy định.

-       Loại tiền áp dụng: VND;

-       Số dư tối thiểu: 200.000 VND;

-       Số tiền gửi tối thiểu mỗi lần: 200.000 VND;

-       Kỳ hạn gửi: 1 đến 15 năm;

-       Định kỳ gửi tiền: 1, 2, 3, 6, 12 tháng/lần;

-       Phương thức tính lãi: lãi suất thả nổi và theo quy định lãi suất của BAOVIET Bank trong từng thời kỳ;

-       Tài khoản tiết kiệm Chắp cánh tương lai không tự động tái tục.

-       Lĩnh lãi cuối kỳ.

-       Tất toán tài khoản tiết kiệm Chắp cánh tương lai:

  • Tất toán trước hạn: Khách hàng được hưởng lãi trên số ngày thực gửi theo mức lãi suất áp dụng cho tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn tại thời điểm rút tiền.
  • Tất toán quá hạn: toàn bộ gốc và lãi của tài khoản tiết kiệm CCTL sẽ được hưởng lãi theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn do BAOVIET Bank công bố tại thời điểm KH tất toán tính trên số ngày tất toán quá hạn.

-       Khách hàng có thể tất toán tại bất kỳ điểm giao dịch nào của BAOVIET Bank.

Đối tượng:

-       Khách hàng dưới 15 tuổi thực hiện giao dịch thông qua Người giám hộ.

Hồ sơ đăng ký:

-       Đăng ký mở và sử dụng tài khoản tiết kiệm Chắp cánh tương lai theo mẫu của BAOVIET Bank.

-       Giấy tờ tùy thân của Khách hàng:

  • Cá nhân Việt Nam: CMND/CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực.
  • Cá nhân nước ngoài: Hộ chiếu và thị thực còn hiệu lực (trừ trường hợp được miễn thị thực).

-       Giấy khai sinh của Chủ tài khoản;

-       Giấy tờ chứng minh tư cách Người giám hộ theo pháp luật của Chủ tài khoản:

  • Sổ hộ khẩu/Giấy tờ tùy thân của Khách hàng.
  • Quyết định công nhận của UBND cấp xã/phường về việc giám hộ (trừ trường hợp giám hộ đương nhiên).

Chia sẻ: