Tiền gửi thanh toán

Tài khoản tiền gửi thanh toán là tài khoản bằng đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ của Khách hàng tổ chức  mở tại BAOVIET Bank để sử dụng các dịch vụ thanh toán do BAOVIET Bank cung ứng.

-          Loại tiền gửi: VND, ngoại tệ.

-          Số dư tối thiểu: 1.000.000 VND/50 USD/50 EUR…

-          Lãi suất: Không kỳ hạn.

-          Ngày thanh toán lãi: là ngày làm việc cuối cùng hàng tháng.

-          Rút tiền: Khách hàng có thể gửi/rút tiền bất kỳ khi nào và không hạn chế số lần gửi/rút.

-          Được hưởng lãi suất trên số dư tài khoản.

-          Mở tài khoản tại một nơi, giao dịch tại nhiều nơi.

-          An toàn, chính xác, bảo mật tuyệt đối trong các giao dịch thanh toán.

-          Có thể sử dụng vượt quá số dư trên tài khoản khi tham gia sản phẩm thấu chi.

-          Thủ tục đơn giản, thời gian xử lý nhanh chóng.

-          Giấy đề nghị mở tài khoản, hợp đồng mở và sử dụng tài khoản.

-          Hồ sơ chứng minh việc tổ chức mở tài khoản thanh toán được thành lập và hoạt động hợp pháp.

-          Hồ sơ chứng minh tư cách đại diện của người đại diện hợp pháp, kế toán trưởng/người phụ trách kế toán kèm Giấy tờ tùy thân của người đại diện hợp pháp, kế toán trưởng/người phụ trách kế toán.

Chia sẻ: