Tiền gửi đa năng

Là hình thức gửi tiền có kỳ hạn, gồm nhiều khoản tiền với nhiều kỳ hạn lựa chọn do Khách hàng chủ động xác định theo kỳ hạn gốc tại thời điểm gửi tiền vào một tài khoản tiền gửi đa năng duy nhất. Khách hàng có thể chủ động rút từng khoản tiền theo từng kỳ hạn đã thỏa thuận với mức lãi suất tương ứng.

-         Loại tiền huy động: VND;

-         Số tiền gửi tối thiểu: 100.000.000 đồng;

-         Kỳ hạn gửi đa dạng.

-         Lãi suất: Theo biểu lãi suất do BAOVIET Bank công bố trong từng thời kỳ

-         Rút tiền tại kỳ hạn tự chọn: Khách hàng được lựa chọn 01 trong 02 hình thức sau:

          . Tự động: BAOVIET Bank sẽ thực hiện thanh toán tiền gốc và lãi của kỳ hạn tự chọn vào ngày đáo hạn của kỳ hạn tự chọn.

          . Không tự động: Khách hàng được quyền chủ động thực hiện thủ tục rút tiền hoặc không rút tiền tại các kỳ hạn tự chọn.

          Lãi suất rút tiền tại kỳ hạn tự chọn: Khách hàng được hưởng lãi suất theo kỳ hạn tự chọn.

-         Rút trước hạn/Rút tiền ngoài kỳ hạn tự chọn:

          Khách hàng được rút một phần hoặc toàn bộ khoản tiền gửi đa năng trước hạn.

         Lãi suất rút trước hạn: Khách hàng được hưởng lãi suất không kỳ hạn trên số tiền đã rút. Số tiền còn lại duy trì đến ngày đáo hạn được hưởng lãi suất ghi trên hợp đồng.

-         Khách hàng chủ động xây dựng kỳ hạn cho các khoản tiền của mình với sự linh hoạt tối đa về giá trị các khoản tiền lựa chọn.

-         Đa dạng kỳ hạn gửi.

-         Sinh lời cao cho nguồn tiền nhàn rỗi với mức lãi suất hấp dẫn.

-         Được rút vốn trước hạn một phần hoặc toàn bộ số tiền gửi đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn đột xuất của Khách hàng.

-         Được sử dụng làm TSBĐ cho các hình thức cấp tín dụng tại BAOVIET Bank và các TCTD khác.

-         Thủ tục đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện.

-         Hồ sơ pháp lý (đối với Khách hàng chưa mở CIF/TKTT tại BAOVIET Bank).

-         Ngân hàng và Khách hàng sẽ ký Hợp đồng tiền gửi đa năng.

Chia sẻ: