Payroll

Dịch vụ hỗ trợ hiệu quả nhất cho Doanh nghiệp quản lý và thanh toán tiền lương và dành nhiều ưu đãi cho Cán bộ nhân viên khi sử dụng các dịch vụ qua BAOVIET Bank.

-          Trả lương tại quầy: Khách hàng gửi Lệnh chi lương và danh sách chi lương cho BAOVIET Bank

-          Trả lương trên BAOVIET i-Banking: Khách hàng truy cập vào BAOVIET i-Banking và thực hiện giao dịch trên BAOVIET i-Banking để trả lương.

-          Tiết kiệm thời gian, chi phí nhân sự quản lý, kiểm đếm cho công tác trả lương của Khách hàng.

-          Giảm bớt rủi ro khi Khách hàng phải giữ một lượng tiền mặt lớn.

-          Tăng tính chính xác trong việc trả lương.

-          Bảo mật thông tin về lương của cán bộ nhân viên.

-          Ưu đãi cho Cán bộ nhân viên: Rút tiền miễn phí ATM, giảm phí bảo hiểm, đầu tư, tài chính...

-          Hồ sơ mở Tài khoản thanh toán (đối với Khách hàng chưa mở Tài khoản thanh toán tại BAOVIET Bank).

-          Hồ sơ đăng ký dịch vụ BAOVIET i-Banking (trường hợp Khách hàng đăng ký trả lương qua BAOVIET i-Banking)

-          Khách hàng và BAOVIET Bank ký Hợp đồng sử dụng dịch vụ BAOVIET Payroll.

-          Hồ sơ mở Tài khoản thanh toán và phát hành thẻ đối với Cán bộ nhân viên.

Chia sẻ: