Chứng chỉ tiền gửi ghi danh dành cho Khách hàng tổ chức

Chứng chỉ tiền gửi ghi danh là chứng nhận của BAOVIET Bank phát hành để huy động vốn từ Khách hàng tổ chức có ghi tên chủ sở hữu.

-          Thời gian của đợt phát hành: Từ ngày 17/04/2019 cho đến khi hết tổng giá trị phát hành hoặc có thông báo dừng phát hành chứng chỉ tiền gửi ghi danh của BAOVIET Bank.

-          Tổng giá trị phát hành: 2.000 tỷ đồng (Hai ngàn tỷ đồng).

-          Địa điểm phát hành: Tại tất cả các điểm giao dịch của BAOVIET Bank trên toàn quốc.

-          Loại tiền phát hành và thanh toán chứng chỉ tiền gửi ghi danh: Việt Nam đồng (VND)

-          Số tiền gửi tối thiểu: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) và là bội số của 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng).

-          Kỳ hạn: 12 tháng, 13 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng và 60 tháng.

-          Lãi suất hấp dẫn lên đến 8,0%/năm.

-          Phương thức trả lãi: Trả lãi cuối kỳ.

-          Bán lại trước hạn chứng chỉ tiền gửi ghi danh: Áp dụng mức lãi suất không kỳ hạn theo quy định hiện hành của BAOVIET Bank về biểu lãi suất tiền gửi VND dành cho Khách hàng tổ chức.

-          Được hưởng lãi suất hấp dẫn khi tham gia chương trình phát hành chứng chỉ tiền gửi ghi danh dành cho khách hàng tổ chức.

-          Khách hàng được bán lại trước hạn chứng chỉ tiền gửi ghi danh cho BAOVIET Bank.

-          Khách hàng được chuyển quyền sở hữu cho bên thứ ba.

-          Dễ dàng cầm cố với lãi suất ưu đãi.

-          Thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng.

-          Hồ sơ pháp lý/Hồ sơ mở TKTT (đối với Khách hàng chưa mở CIF/TKTT tại BAOVIET Bank).

-          Giấy đăng ký mua chứng chỉ tiền gửi ghi danh.

-          Ngân hàng và Khách hàng sẽ ký Hợp đồng mua bán Chứng chỉ tiền gửi ghi danh

Chia sẻ: