BAOVIET i-Banking

BAOVIET i-Banking: Là dịch vụ ngân hàng trực tuyến của BAOVIET Bank giúp Khách hàng quản lý tài khoản và thực hiện các giao dịch tài chính thông qua Intenet mà không cần phải tới quầy giao dịch.

-          Tính năng của sản phẩm:

  • Truy vấn thông tin tài khoản thanh toán, tiền gửi có kỳ hạn, tiền vay, tài khoản CTTV…
  • Thanh toán: Chuyển tiền trong hệ thống BAOVIET Bank, Chuyển tiền ngoài hệ thống BAOVIET Bank, thanh toán bảng kê…

-          Hạn mức giao dịch:

  • Hạn mức chuyển khoản/ngày trong hệ thống BAOVIET Bank: Không giới hạn.
  • Hạn mức chuyển khoản/ngày ngoài hệ thống: 15 tỷ đồng.

-          Gói dịch vụ

  • Gói dịch vụ truy vấn.
  • Gói dịch vụ chuyển khoản.

-          An toàn và bảo mật.

-          Quản lý nguồn tài chính mọi lúc, mọi nơi.

-          Giao dịch nhanh chóng và thuận tiện.

-          Tiết kiệm chi phí.

-          Giao dịch thân tiện và dễ sử dụng.

-          Hồ sơ mở Tài khoản thanh toán (đối với Khách hàng chưa mở Tài khoản thanh toán tại BAOVIET Bank).

-          Đơn đăng ký dịch vụ ngân hàng trực tuyến.

Chia sẻ: