Quản lý Hành chính

Mã số: 

115.1604

Địa điểm làm việc: 

 • Hội sở (Hà Nội)

Mô tả công việc: 

 • Quản lý  và giám sát hoạt động mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ;
 • Quản lý và giám sát việc sửa chữa, cải tạo, lắp đặt Cơ sở vật chất tại Chi nhánh;
 • Quản lý và điều phối xe ô tô phục vụ hoạt động của ngân hàng;
 • Thiết lập và duy trì các mối quan hệ đối ngoại với các đối tác và cơ quan quản lý chức năng trên  địa bàn hoạt động của Chi nhánh;
 • Quản lý công tác văn thư và hệ thống lưu trữ văn thư tại Chi nhánh;
 • Quản lý, giám sát và thanh toán các chi phí hoạt động của Chi nhánh;
 • Thực hiện các công tác theo sự phân công của Giám đốc Chi nhánh;

Điều kiện dự tuyển: 

 • Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí Quản lý về Hành chính, văn phòng từ 3 năm trở lên;
 • Có trình độ học vấn từ Đại học trở lên;
 • Cẩn thận và hhiệt tình, kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt;
 • Hiểu biết về công tác Hành chính, có quan hệ xã hội tốt;
 • Có khả ngăng về quản lý tốt;
 • Hiểu biết về nghiệp vụ Mua bán và quản lý văn phòng;
 • Ưu tiên ứng viên Nam