Gửi tiết kiệm trên ứng dụng BaovietPay

Tiện ích sản phẩm

 • Gửi tiền dễ dàng, an toàn, mọi lúc, mọi nơi;
 • Lãi suất ưu đãi so với gửi tại Quầy giao dịch; (xem tại đây)
 • Kỳ hạn gửi đa dạng;
 • Tra cứu hoặc tất toán tài khoản linh hoạt
 • Loại tiền áp dụng: VND;
 • Số tiền gửi tối thiểu: 500.000 VND.
 • Hình thức lĩnh lãi: lĩnh lãi cuối kỳ;
 • Kỳ hạn gửi: 1-36 tháng;
 • Phương thức trả gốc và lãi tại ngày đáo hạn:
  • Lãi nhập gốc quay vòng;
  • Gốc và lãi chuyển tài khoản BaovietPay;
  • Lãi chuyển tài khoản BaovietPay, gốc quay vòng;
 • Tất toán trước hạn:
  • KH hưởng lãi suất không kỳ hạn tại thời điểm tất toán trước hạn trên số tiền thực rút và số ngày thực gửi.
  • Tất toán cùng ngày gửi tiền: KH sẽ không được hưởng lãi.
 • Bản điều khoản, điều kiện mở và sử dụng tiết kiệm trên ứng dụng BaovietPay.

Chia sẻ: