laisuat-usd-to-chuc09/07/2015

Ngày hiệu lực: 

28/06/2013

LÃI SUẤT TIỀN GỬI USD CỦA TỔ CHỨC TẠI BAOVIET Bank

STT
Kỳ hạn gửi
Lãi suất (%/năm)
1
Không kỳ hạn
0.25 %
2
14 ngày
3
21 ngày
4
1 tháng
0.25 %
5
2 tháng
0.25 %
6
3 tháng
0.25 %
7
6 tháng
0.25 %
8
9 tháng
0.25 %
9
12 tháng
0.25 %
10
18 tháng
11
24 tháng
0.25 %

 

Ghi chú: 

* Lãi suất được tính trên cơ sở tháng là 30 ngày hoặc năm là 360 ngày. (Áp dụng từ ngày 11/03/2014)