Tài khoản và tiền gửi

  • tài khoản và tiền gửi, tiền gửi, tài khoản thanh toán
    Các loại hình tài khoản, tiền gửi đa dạng với nhiều tiện ích và lãi suất cạnh tranh giúp Quý doanh nghiệp tận dụng tối đa nguồn vốn nhàn rỗi.
  • Giải pháp quản lý và kiểm soát dòng tiền tối ưu bằng các sản phẩm đa dạng (đơn lẻ hoặc trọn gói), phương thức hiện đại, đảm bảo thời gian thực hiện nhanh chóng.
  • Payroll Plus
    Dịch vụ trả lương tự động tích hợp nhiều ưu đãi đặc biệt cho doanh nghiệp và cán bộ nhân viên. 
Đăng kí nhận Tài khoản và tiền gửi