Bảo hiểm máy móc xây dựng

Sản phẩm Bảo hiểm máy móc xây dựng của BAOVIET Bank là giải pháp tài chính tin cậy dành cho các tổ chức nhận thầu xây lắp các dự án, các chủ đầu tư dự án. Với phạm vi bảo hiểm linh hoạt, đối tượng được bảo hiểm linh hoạt cùng nhiều ưu đãi về phí bảo hiểm, Quý Doanh nghiệp có thể hoàn toàn yên tâm khi rủi ro xảy ra làm thiệt hại hay phá hủy các thiết bị máy móc thi công như cần cẩu, xe lu, máy trộn xi măng …