DỊCH VỤ ỨNG TIỀN MẶT CHO THẺ QUỐC TẾ

Cùng với việc ATM của BAOVIET Bank đã chấp nhận thẻ nội địa của tất cả các ngân hàng trong nước, việc cho ra mắt dịch vụ ứng tiền mặt cho thẻ quốc tế tại ATM đã góp phần hoàn thiện hơn nữa dịch vụ thẻ của BAOVIET Bank, tạo điều kiện thuận tiện hơn trong việc chi tiêu của các chủ thẻ, đặc biệt là các khách nước ngoài đến Việt Nam.

  • Tiện lợi: Khách hàng có thể rút tiền tại ATM của BAOVIET Bank bất cứ khi nào, không giới hạn thời gian giao dịch.
  • An toàn: Không phải nắm giữ nhiều tiền mặt mà vẫn đáp ứng được nhu cầu chi tiêu khi cần. 
  • Dịch vụ ứng tiền mặt thẻ quốc tế tại ATM là dịch vụ được BAOVIET Bank cung cấp và thực hiện trong vai trò Ngân hàng Đại lý của Vietcombank và được xử lý qua hệ thống Vietcombank.
  • Các Khách hàng có thẻ quốc tế do các ngân hàng Việt Nam hoặc nước ngoài phát hành có thể dùng thẻ rút tiền tại tất cả các ATM hoặc các quầy giao dịch của BAOVIET Bank trên toàn quốc.
  • Áp dụng đối với các thẻ mang thương hiệu Visa, MasterCard, JCB, CUP, American Express, Diners Club.

Chia sẻ: