BAOVIET HAPPY HOUSE

-   Ưu đãi lãi suất với 02 lựa chọn:

            Lãi suất 6,66%/năm trong tối đa 06 tháng từ ngày giải ngân với các khoản vay từ 24 tháng trở lên

            Lãi suất 7,77%/năm trong tối đa 12 tháng từ ngày giải ngân với các khoản vay từ 36 tháng trở lên

-   Ưu đãi trả nợ trước hạn:

            Miễn phí trả nợ trước hạn sau 24 tháng

            BAOVIET Bank không thu hồi phần lãi suất đã ưu đãi

-   Ưu đãi khác:

            Tặng phí bảo hiểm nhà tư nhân trong 01 năm đầu

            Ân hạn vốn gốc trong 06 tháng đầu từ ngày giải ngân

            Thời hạn vay lên đến 20 năm

            Phương thức trả nợ linh hoạt

            Thủ thục đơn giản

            Phê duyệt nhanh chóng tối đa trong 16 giờ làm việc.

Đối tượng

Khách hàng cá nhân vay mua/ nhận chuyển nhượng Bất động sản; xây dựng, sửa chữa nhà ở tại BAOVIET Bank.

Chia sẻ: