BAOVIET HAPPY HOUSE

Ưu đãi
-   Ưu đãi lãi suất với 03 lựa chọn:
           + Lãi suất 6,88%/năm trong tối đa 06 tháng từ ngày giải ngân
           + Lãi suất 8,66%/năm trong tối đa 12 tháng từ ngày giải ngân
           + Lãi suất 9,88%/năm trong tối đa 18 tháng từ ngày giải ngân
-   Ưu đãi trả nợ trước hạn:
            + Miễn phí trả nợ trước hạn sau 60 tháng
            + BAOVIET Bank không thu hồi phần lãi suất đã ưu đãi
            + Sau 36 tháng từ ngày giải ngân, KH được trả nợ trước hạn tối đa 50 triệu đồng và miễn phí trả nợ trước hạn khoản tiền này
-   Ưu đãi khác:
            +  Ân hạn vốn gốc trong 06 tháng đầu từ ngày giải ngân
            + Thời hạn vay lên đến 20 năm
            + Phương thức trả nợ linh hoạt
            + Thủ thục đơn giản
Đối tượng
Khách hàng cá nhân vay mua/ nhận chuyển nhượng Bất động sản; xây dựng, sửa chữa nhà ở tại BAOVIET Bank.

Chia sẻ: