BAOVIET EASY CAR

Ưu đãi
-   Ưu đãi lãi suất với 03 lựa chọn: 
         + Lãi suất chỉ từ 6.66%/năm trong tối đa 03 tháng từ ngày giải ngân
         + Lãi suất chỉ từ 7.77%/năm trong tối đa 06 tháng từ ngày giải ngân
         + Lãi suất chỉ từ 8.88%/năm trong tối đa 12 tháng từ ngày giải ngân
-   Ưu đãi trả nợ trước hạn:
         + Miễn phí trả nợ trước hạn sau 36 tháng
         + BAOVIET Bank không thu hồi phần lãi suất ưu đãi
-   Ưu đãi khác
          + Mức cho vay lên tới 100% tổng nhu cầu
         + Khách hàng được vay mua 100% bảo hiểm vật chất xe
         + Thời gian vay lên tới 10 năm
         + Thủ tục đơn giản
Đối tượng
Khách hàng là cá nhân vay mua xe ô tô mới/ Bù đắp vay mua ô tô mới trong thời gian từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020

Chia sẻ: