BAOVIET EASY CAR

-   Ưu đãi lãi suất với 02 lựa chọn:  

         + Lãi suất chỉ từ 7%/năm trong tối đa 06 tháng từ ngày giải ngân

         + Lãi suất chỉ từ 8%/năm trong tối đa 12 tháng từ ngày giải ngân

-   Ưu đãi trả nợ trước hạn:

         + Miễn phí trả nợ trước hạn sau 36 tháng

         + BAOVIET Bank không thu hồi phần lãi suất ưu đãi

-   Ưu đãi khác

         + Tặng 01 năm phí bảo hiểm vật chất xe

         + Mức cho vay lên tới 90% tổng nhu cầu

         + Khách hàng được vay mua 100% bảo hiểm vật chất xe

         + Thời gian vay lên tới 10 năm

         + Thủ tục đơn giản

         + Phê duyệt cấp tốc trong vòng 12 giờ

Đối tượng

Khách hàng là cá nhân vay mua xe ô tô mới/ Bù đắp vay mua ô tô mới trong thời gian từ ngày 18/08/2016 đến ngày 31/12/2017 với thời hạn vay tối thiểu 03 năm.

Chia sẻ: