Cho vay ứng trước chứng khoán

Cho vay ứng trước Chứng khoán là sản phẩm tín dụng hỗ trợ nguồn vốn bằng việc ứng trước tiền bán chứng khoán đã khớp lệnh trong thời gian Khách hàng chờ nhận tiền bán cổ phiếu tại các Công ty chứng khoán.

 • Khách hàng có thể ứng trước tiền ngay sau khi bán chứng khoán mà không phải chờ tới 3, 4 ngày theo quy định của UBCK;
 • Giá trị ứng trước cao.
 • Đối tượng vay vốn: Là các cá nhân kinh doanh chứng khoán có nhu cầu ứng trước khi tiền bán chứng khoán chưa về tài khoản.
 • Phương thức trả nợ: Trả nợ gốc, lãi khi tiền bán chứng khoán về tài khoản của Khách hàng.
 • Điều kiện vay vốn:
  • Khách hàng cá nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện cho vay của BAOVIET Bank;
  • Khách hàng giao dịch tại Công ty chứng khoán có ký Hợp đồng Hợp tác với BAOVIET Bank về cho vay ứng trước;
  • Thời hạn vay tối đa 05 ngày làm việc;
  • Số tiền vay tối đa ≤ Giá trị bán đã khớp lệnh – Phí và thuế (nếu có);
  • Lãi có thể thu khi giải ngân hoặc thu khi đến hạn của khoản vay.
 • Tài sản đảm bảo: Tài sản bảo đảm là chính quyền thu tiền bán chứng khoán.
 • Giấy đề nghị vay vốn kiêm Hợp đồng tín dụng (theo mẫu của BVB);
 • Thông báo Khớp lệnh của Công ty chứng khoán;
 • Chứng minh thư nhân dân (bản sao);
 • Giấy ủy quyền giao dịch (nếu có);
 • Danh sách Khách hàng vay ứng trước có xác nhận của Công ty chứng khoán.

Mọi thắc mắc, góp ý của Quý khách, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của BAOVIET Bank, ĐT: 1900 55 88 48 hoặc (04) 39 38 19 19.

Chia sẻ: