Cho vay thấu chi có tài sản đảm bảo

Sản phẩm cho vay Thấu chi có Tài sản bảo đảm là khoản vay linh hoạt dành cho khách hàng có nhu cầu chi tiêu vượt số tiền trên tài khoản cá nhân mở tại BAOVIET Bank. Khách hàng chỉ trả lãi trên số tiền và số ngày thực tế sử dụng

 • Khách hàng có thể rút vốn vay bất cứ lúc nào và bất cứ nới đâu, số lần rút tiền không hạn chế;
 • Hình thức sử dụng đa dạng: chuyển khoản thanh toán; thanh toán tại POS.
 • Thủ tục nhanh gọn, thuận tiện;
 • Hạn mức thấu chi tối đa lên đến 1 tỷ đồng
 • Thời hạn hạn mức có thể lên tới 12 tháng.
 • Đối tượng: Là các Khách hàng cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ Thấu chi để tiêu dùng.
 • Loại tiền vay: VND
 • Phương thức trả nợ:
  • Khi có tiền về tài khoản thanh toán, số tiền đã thấu chi sẽ tự động được thu;
  • Lãi tính theo từng ngày, Khách hàng chỉ phải trả lãi cho số ngày thực tế vay thấu chi;
  • Tiền lãi thu vào ngày cuối tháng, tiền gốc thu khi đến hạn khoản vay
 • Điều kiện vay vốn:
  • Khách hàng có độ tuổi từ 18 tới 70;
  • Khách hàng có hộ khẩu thường trú, KT3 tại địa bàn của BAOVIET Bank;
  • Có Tài sản bảo đảm hợp pháp được BAOVIET Bank chấp nhận.
 • Tài sản đảm bảo: Tài sản bảo đảm phải thuộc sở hữu của chính khách hàng (gồm có: Bất động sản, ô tô, Giấy tờ có giá).
 • Giấy đề nghị cấp hạn mức thấu chi có TSBĐ theo mẫu
 • Hộ khẩu hoặc giấy tạm trú dài hạn, CMND hoặc Hộ chiếu;
 • Tài liệu chứng minh khả năng tài chính của Khách hàng;
 • Giấy tờ tài sản bảo đảm.

Chia sẻ: