Cho vay hộ kinh doanh

Cho vay Hộ kinh doanh là sản phẩm tín dụng hỗ trợ nguồn vốn, giúp Khách hàng bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đầu tư phát triển mua máy móc, trang thiết bị, phương tiện vận chuyển, nâng cấp cơ sở vật chất, mở rộng nhà xưởng…

 • Mức cho vay lên tới 85% tổng nhu cầu vốn;
 • Đáp ứng nhu cầu vay vốn đa dạng của Hộ kinh doanh: vay vốn lưu động theo hạn mức, cho vay theo món hoặc cho vay đầu tư máy móc, nhà xưởng…;
 • Mức cho vay tùy thuộc nhu cầu và khả năng trả nợ của Khách hàng.
 • Đối tượng vay vốn: Là Hộ kinh doanh có nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đầu tư và phát triển.
 • Phương thức trả nợ: Phương thức trả nợ linh hoạt, tùy theo khả năng của Khách hàng:
  • Niên kim cố định (định kỳ trả số tiền cố định, bao gồm cả gốc và lãi);
  • Hoặc định kỳ trả nợ gốc, lãi trả hàng tháng theo dư nợ thực tế;
  • Hoặc trả gốc cuối kỳ, lãi trả hàng tháng.
 • Mục đích vay vốn:
  • Cho vay vốn lưu động;
  • Cho vay vốn kinh doanh trả góp.
 • Thời hạn vay:
  • Cho vay vốn lưu động: tối đa 12 tháng;
  • Cho vay vốn kinh doanh trả góp: tối đa 60 tháng.
 •  Điều kiện vay vốn:
  • Đại diện Hộ kinh doanh Có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ; Giới hạn nằm trong độ tuổi từ 20 đến 60 tuổi;
  • Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các Giấy phép khác:
   • Giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh;
   • Giấy phép khác về điều kiện hoạt động kinh doanh: Chứng chỉ hành nghề, Giấy phép về vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ…;
   • Có tài liệu, sổ sách ghi chép, theo dõi về hoạt động sản xuất kinh doanh;
   • Có địa điểm đăng ký kinh doanh và địa điểm thực hiện dự án, phương án sản xuất kinh doanh cùng địa bàn hành chính cấp Tỉnh với Đơn vị kinh doanh của BAOVIET Bank;
   • Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, liên tục từ 12 tháng trở lên. Hoặc: Hoạt động liên tục dưới 12 tháng nhưng đáp ứng đủ 2 điều kiện:
    • Có nguồn trả nợ ổn định, độc lập với nguồn tiền từ dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh;
    • Có kinh nghiệm kinh doanh tối thiểu 2 năm trong ngành nghề có liên quan trực tiếp
   • Có dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khả thi, có hiệu quả và phù hợp với quy định của pháp luật;
   • Mục đích vay vốn, sử dụng vốn vay hợp pháp phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy phép đăng ký kinh doanh có điều kiện, chứng chỉ hành nghề;
   • Hộ kinh doanh không có nợ xấu hoặc không phát sinh nợ xấu trong vòng 12 tháng kể từ ngày đề nghị vay vốn.
 • Tài sản đảm bảo: Có TSBĐ cho khoản vay đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của BAOVIET Bank về Bảo đảm tiền vay
 • Hồ sơ pháp lý:
  • CMND, Hộ khẩu thường trú hoặc KT3 của Chủ hộ kinh doanh và vợ/ chồng (nếu có);
  • Giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh…;
 • Hồ sơ vay vốn:
  • Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ (theo mẫu của BAOVIET Bank);
  • Phương án vay vốn và trả nợ (theo mẫu của BAOVIET Bank);
  • Giấy tờ hoặc biên lai nộp thuế đối với Nhà nước;
  • Giấy tờ chứng minh khả năng tài chính và nguồn trả nợ;
  • Giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay;
  • Các giấy tờ khác (nếu có).
 • Hồ sơ tài sản bảo đảm: Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản; Các giấy tờ khác có liên quan về nhận tài sản bảo đảm.

    

 Mọi thắc mắc, góp ý của Quý khách, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của BAOVIET Bank, ĐT: 1900 55 88 48 hoặc (04) 39 38 19 19.

Chia sẻ: