Cho vay cầm cố giấy tờ có giá do BAOVIET Bank phát hành

Đáp ứng nhu cầu vốn của Khách hàng sở hữu Giấy tờ có giá mà chưa đến hạn thanh toán.

 • Khách hàng có thể vay vốn với tính toán chi phí hiệu quả nhất bằng việc cân đối giữa lãi tiền gửi tiết kiệm và lãi tiền vay cầm cố;
 • Thời gian nhanh chóng, thủ tục đơn giản;
 • Cho phép trả nợ bất kỳ lúc nào, tính lãi theo thời gian vay thực tế, không tính phí trả nợ trước hạn.
 • Đối tượng vay vốn: là cá nhân có sổ tiết kiệm gửi tại BAOVIET Bank;
 • Hạn mức cho vay: không vượt quá giá trị sổ tiết kiệm;
 • Thời gian cho vay: không vượt quá thời điểm đáo hạn của sổ tiết kiệm;
 • Loại tiền: VND.
 • Phương thức trả nợ: Gốc, lãi trả cuối kỳ khi đáo hạn sổ tiết kiệm;
 • Điều kiện vay vốn:
  • Giấy tờ có giá do BAOVIET Bank phát hành thuộc sở hữu hợp pháp của Chủ sở hữu;
  • Giấy tờ có giá không có tranh chấp, không bị phong tỏa.
 • Tài sản đảm bảo: Giấy tờ có giá do BAOVIET Bank phát hành thuộc sở hữu của Khách hàng hoặc của bên thứ ba.
 • Giấy đề nghị vay vốn Giấy tờ có giá theo mẫu;
 • Hợp đồng tín dụng kiêm khế ước nhận nợ;
 • Bản chính Giấy tờ có giá hoặc các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp;
 • Chứng minh thư nhân dân.

Chia sẻ: