BAOVIET 360 PAY

  • Lãi suất ưu đãi từ 7%/năm
  • Hạn mức vay tới 100% tổng nhu cầu
  • Thời hạn vay lến đến 20 năm
  • Tài sản bảo đảm đa dạng
  • Phương thức trả nợ linh hoạt
  • Thủ thục đơn giản
  • Phê duyệt nhanh chóng

Đối tượng

Khách hàng cá nhân là cán bộ nhân viên chính thức của Tập đoàn Bảo Việt và các Đơn vị thành viên, có hợp đồng lao động từ 12 tháng trở lên vay vốn thanh toán chi phí tiêu dùng cá nhân/gia đình (Bao gồm mua nhà, xây sửa nhà, mua xe ô tô, tiêu dùng, cho vay bù đắp)

Chia sẻ: