Chính sách riêng tư

Nguyên tắc bảo mật

BAOVIET Bank đảm bảo rằng các thông tin cá nhân của Quý khách sẽ được lưu trữ và bảo mật theo các quy định của pháp luật.

Những thông tin BAOVIET Bank yêu cầu Quý khách cung cấp chỉ để hiểu rõ hơn nhu cầu và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với yêu cầu của Quý khách.

BAOVIET Bank sử dụng thông tin của Quý khách cho các mục đích quản trị, lập các thống kê về tình hình sử dụng website. Qua đó, BAOVIET Bank sẽ có những điều chỉnh cần thiết để tăng hiệu quả và năng lực phục vụ của ngân hàng thông qua website này.

BAOVIET Bank có thể chuyển thông tin cá nhân của Quý khách đến các đơn vị thuộc BAOVIET Bank hoặc các đại lý của chúng tôi trong phạm vi được pháp luật cho phép.

Tất cả các đơn vị thuộc BAOVIET Bank, các nhân viên của ngân hàng và tất cả các bên thứ ba được phép truy cập thông tin của Quý khách được yêu cầu phải tuân thủ các nghĩa vụ bảo mật củaBAOVIET Bank.

Phương thức bảo mật

Tất cả thông tin của Quý khách gửi tới BAOVIET Bank thông qua website được bảo vệ bởi công nghệ mã hóa để đảm bảo các thông tin của khách hàng được bảo vệ tối đa trên đường truyền.

BAOVIET Bank sẽ thực hiện tất cả các phương thức hợp lý nhất để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của Quý khách và luôn tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc lưu trữ và sử dụng thông tin.

Cam kết bảo mật

BAOVIET Bank cam kết đảm bảo việc bảo mật thông tin của Quý khách được bảo vệ, tránh mọi hoạt động truy cập trái phép từ bất kỳ bên thứ ba nào trong phạm vi quản lý của BAOVIET Bank. Các thông tin cá nhân của Quý khách sẽ được lưu trữ và bảo mật theo các quy định của pháp luật liên quan đến việc lưu trữ thông tin nhận dạng cá nhân. Mọi thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ Dịch vụ khách hàng của BAOVIET Bank.