Cho vay cá nhân là Chủ Doanh nghiệp tư nhân

Là hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân là Chủ Doanh nghiệp tư nhân nhằm đáp ứng nhu cầu vốn đa dạng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp tư nhân

 • Mục đích tài trợ: Tài trợ các nhu cầu đa dạng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp tư nhân do Khách hàng làm chủ: bổ sung vốn lưu động (theo món/hạn mức tín dụng), đầu tư tài sản cố định hoặc tài trợ dự án.
 • Mức cho vay: Tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng trả nợ của khách hàng, tối đa:
  • 85% nhu cầu vốn đối với cho vay bổ sung vốn lưu động;
  • 70% đối với các mục đích đầu tư TSCĐ/tài trợ dự án.
 • Lãi suất: cạnh tranh, giảm dần theo dư nợ.
 • Nguồn trả nợ đa dạng: từ hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp tư nhân hoặc từ nguồn thu nhập ổn định khách của chính KH.
 • Đối tượng vay vốn: Là khách hàng cá nhân có nhu cầu vay vốn phục vụ hoạt động sản xuât kinh doanh của Doanh nghiệp tư nhân do chính mình làm chủ.
 • Mục đích vay vốn: đa dạng, tài trợ bổ sung vốn lưu động (theo món/hạn mức tín dụng), đầu tư tài sản cố định hoặc tài trợ dự án
 • Thời hạn vay:
  • Ngắn hạn: 01 năm.
  • Đầu tư tài sản cố định/ tài trợ dự án: 07 năm.
 • Phương thức trả nợ: linh hoạt định kỳ hàng tháng/quý/06 tháng hoặc cuối kỳ (đối với vay ngắn hạn), phù hợp với dòng tiền của hoạt động kinh doanh.
 • Điều kiện vay vốn:
  • Khách hàng Là chủ DNTN có độ tuổi từ 18 và không quá 70 tuổi tại thời điểm tất toán.
  • DNTN được thành lập và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, có kinh nghiệm hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực vay vốn tối thiểu 01 năm, có địa điểm hoạt động cùng tỉnh/thành phố với Chi nhánh BAOVIET Bank thực hiện cấp tín dụng.
  • Có TSBĐ cho khoản vay đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của BAOVIET Bank về Bảo đảm tiền vay

 

 • Hồ sơ pháp lý:
  • CMND/hộ chiếu/CCCD; Sổ hộ khẩu/KT3 của Khách hàng và vợ/chồng (nếu có);
  • Giấy đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp tư nhân.
 • Hồ sơ vay vốn:
  • Phương án vay vốn và trả nợ của DNTN theo mẫu BAOVIET Bank
  • Hồ sơ tài chính của DNTN: BCTC, Tờ khai thuế, các HĐKT đầu vào/ra,….
  • Chứng từ sử dụng vốn vay: hợp đồng mua hàng hóa, tài sản, hóa đơn,….;
  • Giấy tờ chứng minh khả năng tài chính và nguồn trả nợ;
  • Các giấy tờ khác (nếu có).
 • Hồ sơ tài sản bảo đảm: Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản; Các giấy tờ khác có liên quan về nhận tài sản bảo đảm.

Chia sẻ: