Ưu đãi BAOVIET One Care

Ưu đãi BAOVIET One Care

  25/03/2020

BAOVIET Bank triển khai chương trình ưu đãi mang tên “BAOVIET One Care” dành cho tất cả các khách hàng của Bảo Việt nhân thọ khi đáp ứng đủ các điều kiện của chương trình.

Từ ngày 27/02/2020 đến 31/12/2021, BAOVIET Bank triển khai chương trình ưu đãi mang tên “BAOVIET One Care” dành cho tất cả các khách hàng của Bảo Việt nhân thọ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ có hiệu lực bắt đầu từ năm 2010 đến nay hoặc đã qua thời gian cân nhắc.
- Tổng các hợp đồng có phí bảo hiểm đóng định kỳ tối thiểu 30 triệu đồng/năm
Với mỗi khách hàng đạt đủ điều kiện theo chương trình sẽ được nhận 01 Voucher xác nhận là khách hàng được ưu đãi BAOVIET One Care.
Voucher được phân phối qua kênh đại lý của Bảo Việt nhân thọ và được BAOVIET Bank định danh trên hệ thống để khách hàng hưởng các ưu đãi dành riêng như sau:

- Miễn phí chuyển tiền trong hệ thống, ngoài hệ thống, nộp/rút tiền mặt (VND) tại quầy.
- Miễn phí phát hành thẻ tín dụng và phí thường niên năm đầu tiên.
- Tặng 0,1% lãi suất với các khoản gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn tại BAOVIET Bank
- Giảm 0,5% lãi suất vay cầm cố, thấu chi GTCG BAOVIET Bank với các khoản vay phê duyệt và giải ngân trong thời gian hưởng ưu đãi.
- Ưu đãi khi vay vốn có TSĐB với 03 phương án để khách hàng lựa chọn: 

 

Phương án 1

Phương án 2

Phương án 3

Thời gian tối thiểu khoản vay (tháng)

36 tháng

36 tháng

36 tháng

LS tối thiểu kỳ ưu đãi (%)

1%/năm cho 02 tháng đầu

5,99%/năm trong 06 tháng đầu

7,99%/năm trong 9 tháng đầu

LS tối thiểu sau kỳ ưu đãi

LS 13M cuối kỳ + 4,2%/năm (lãi suất điều chỉnh 06 tháng/lần)

LS 13M cuối kỳ + 3,8%/năm (lãi suất điều chỉnh 06 tháng/lần)

LS 13M cuối kỳ + 3,7%/năm (lãi suất điều chỉnh 06 tháng/lần)

Phí trả nợ trước hạn

Khoản vay có thời gian thực tế < 36 tháng: phí phạt trả nợ trước hạn = 2,5%*Số tiền trả nợ trước hạn

Khoản vay có thời gian thực tế ≥ 36 tháng đến  <60 tháng: phí phạt trả nợ trước hạn = 1%*Số tiền trả nợ trước hạn

Khoản vay có thời gian thực tế ≥ 60 tháng: miễn phí trả nợ trước hạn

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình BAOVIET One Care, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài 1900.55.88.48 hoặc các chi nhánh, phòng giao dịch của BAOVIET Bank trên toàn quốc!