Hướng dẫn sử dụng I-Banking

Đăng nhập I-Banking

 

Đổi mật khẩu lần đầu

 

Truy vấn thông tin tài khoản

 

Chuyển khoản

 

Chuyển tiền CMND

 

 

Chuyển tiền 24/7 vào số thẻ

 

 

Chuyển tiền 24/7 vào số tài khoản

 

 

Lịch sử chuyển tiền

 

 

Quản lý người hưởng thụ

 

 

Thay đổi hạn mức giao dịch

 

 

Gửi tiết kiệm EZ-Saving

 

 

Tất toán rút gốc trước hạn

 

 

Lịch sử gửi EZsaving và lịch sử rút gốc trước hạn

 

 

Truy vấn EZ-Saving

 

 

Hướng dẫn nạp tiền EZ-Topup

 

 

Thanh toán EZ-Billing

 

 

Lịch sử thanh toán nạp tiền

 

 

Thanh toán nợ thẻ

 

 

Quên mật khẩu

 

 

Đăng ký/ Hủy dịch vụ Ecom

 

Share: