Tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng tháng 05/2018

Bạn có khát vọng phát triển bản thân và sự nghiệp?

Hãy gia nhập và tự tin khẳng định mình tại BAOVIET Bank!

BAOVIET Bank được thành lập ngày 14/01/2009 với cổ đông sáng lập lớn nhất là Tập đoàn Bảo Việt. BAOVIET Bank là ngân hàng mới trong hệ thống ngân hàng TMCP Việt Nam, đồng thời cũng là thành viên trẻ nhất của Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt. Mục tiêu của BAOVIET Bank là trở thành một trong ba trụ cột “Bảo hiểm, Ngân hàng và Đầu tư” của Tập đoàn Bảo Việt.

BAOVIET Bank đang và sẽ phát triển mạng lưới tại các tỉnh, thành phố, trung tâm kinh tế trọng điểm trên cả nước. Tại BAOVIET Bank bạn có thể thỏa sức phát huy khả năng và sáng tạo trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện với chế độ đãi ngộ thỏa đáng.  Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến các ứng viên tiềm năng những cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Hãy nộp đơn ứng tuyển vào các vị trí phù hợp để đồng hành cùng sự phát triển của BAOVIET Bank, ngay từ hôm nay!

Ngày hết hạn nộp hồ sơ:
04/06/2018
Mã số Vị trí cần tuyển Địa điểm làm việc
228.1806 Chuyên viên Tuyển dụng Hội sở (Hà Nội), TP. Hồ Chí Minh Nộp đơn
205.1806 Chuyên viên chính Marketing Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
204.1806 Quản lý bộ phận Marketing Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
203.1806 Chuyên viên chính Thương hiệu Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
202.1806 Chuyên viên Truyền thông Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
201.1806 Chuyên viên chính Truyền thông Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
198.1806 Chuyên viên Quản lý đầu tư xây dựng - Phát triển mạng lưới Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
189.1806 Phó Trưởng phòng Quản lý và hỗ trợ kinh doanh Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
188.1806 Chuyên viên Thúc đẩy bán - Doanh nghiệp Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
187.1806 Chuyên viên/Chuyên viên chính Định chế tài chính Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
155.1805 Chuyên viên Thư ký dự án Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
206.1806 Chuyên viên/CV Cao cấp Kinh doanh và Phát triển sản phẩm thẻ Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
186.1806 Trưởng phòng Quản lý và hỗ trợ kinh doanh Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
209.1806 Chuyên viên Quản trị ứng dụng và dữ liệu Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
209.1806 Chuyên viên Quản trị ứng dụng và dữ liệu Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
210.1806 Chuyên viên chính quản lý chất lượng và điều phối dự án Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
210.1806 Chuyên viên chính quản lý chất lượng và điều phối dự án Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
195.1806 Nhân viên quản trị cơ sở hạ tầng Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
220.1806 Trưởng bộ phận Hỗ trợ (hành chính) Bắc Ninh, Thanh Hóa, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai Nộp đơn
196.1806 Lập trình viên Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
191.1806 Chuyên viên Dự án khách hàng chiến lược Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
184.1806 Chuyên viên Kế hoạch tổng hợp Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
185.1806 Chuyên viên báo cáo quản trị Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
217.1806 Nhân viên Greeter Khu vực Hà Nội Nộp đơn
190.1806 Chuyên viên Thúc đẩy bán - Bán lẻ Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
192.1806 Phó phòng Quản lý và hỗ trợ kinh doanh - Bán lẻ Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
193.1806 Chuyên viên chính Sản phẩm tín dụng Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
208.1806 Nhân viên Call Center Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
197.1806 Trưởng nhóm Tuyển dụng Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
224.1806 Trợ lý Quan hệ khách hàng Bắc Ninh, Bình Dương, Cần Thơ, Gia Lai, Hải Phòng, Khánh Hòa, Khu vực Hà Nội, Kiên Giang, Nghệ An, Quảng Ninh, Quy Nhơn, Thái Nguyên, Thanh Hóa, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, ĐăkLăk, Đồng Nai Nộp đơn
231.1806 Kiểm ngân Gia Lai, Thanh Hóa, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai Nộp đơn
226.1806 Thủ quỹ Gia Lai, Thanh Hóa, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai Nộp đơn
221.1806 Kiểm soát viên Gia Lai, Khánh Hòa, Kiên Giang, Thanh Hóa, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai Nộp đơn
216.1806 Trưởng bộ phận Tác nghiệp tín dụng Gia Lai, Thanh Hóa, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai Nộp đơn
199.1806 Chuyên viên Thiết kế kiến trúc Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
194.1806 Chuyên viên phân tích nghiệp vụ Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
137.1805 Chuyên viên Tái thẩm định Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
218.1806 Giao dịch viên Bình Dương, Gia Lai, Hải Phòng, Khánh Hòa, Khu vực Hà Nội, Nghệ An, Quảng Ninh, Thanh Hóa, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai Nộp đơn
207.1806 Chuyên viên/Chuyên viên chính Xử lý nợ Hội sở (Hà Nội), TP. Hồ Chí Minh Nộp đơn
213.1806 Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp Bắc Ninh, Gia Lai, Nghệ An, Thanh Hóa, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai Nộp đơn
222.1806 Chuyên viên Tư vấn Tài chính Cá nhân Bắc Ninh, Bình Dương, Cần Thơ, Gia Lai, Hải Phòng, Khánh Hòa, Khu vực Hà Nội, Kiên Giang, Nghệ An, Nha Trang, Quảng Ninh, Quy Nhơn, Thái Nguyên, Thanh Hóa, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, ĐăkLăk, Đồng Nai Nộp đơn
223.1806 Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp Bắc Ninh, Bình Dương, Cần Thơ, Cần Thơ (Thốt Nốt), Gia Lai, Hải Phòng, Khánh Hòa, Khu vực Hà Nội, Kiên Giang, Nghệ An, Quảng Ninh, Quy Nhơn, Thái Nguyên, Thanh Hóa, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, ĐăkLăk, Đồng Nai Nộp đơn
214.1806 Trưởng/Phó phòng khách hàng cá nhân Gia Lai, Thanh Hóa, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai Nộp đơn
219.1806 Chuyên viên Tác nghiệp tín dụng Khu vực Hà Nội, Thái Nguyên, Thanh Hóa, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai Nộp đơn
227.1806 Chuyên viên IT Help desk Gia Lai, Thanh Hóa, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai Nộp đơn
215.1806 Trưởng/Phó phòng giao dịch Hải Phòng, Khu vực Hà Nội, Nghệ An, Đà Nẵng Nộp đơn
225.1806 Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng Gia Lai, Khu vực Hà Nội, Thanh Hóa, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai Nộp đơn
183.1806 Chuyên viên Định giá tài sản Hội sở (Hà Nội), TP. Hồ Chí Minh Nộp đơn
211.1806 Chuyên viên quản lý tài sản nợ-có (alm) Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
212.1806 Giám đốc chi nhánh Gia Lai, Quy Nhơn, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Đồng Nai Nộp đơn
Đơn dự tuyển theo mẫu :
 • Hồ sơ ứng viên gồm:
 • Đơn dự tuyển theo mẫu của ngân hàng Bảo Việt
 • Ảnh 3x4 chụp không quá 06 tháng (dán trên đơn dự tuyển)
  • Cách thức dự tuyển: Ứng viên có thể lựa chọn cách dự tuyển bằng việc gửi Đơn dự tuyển theo các hình thức sau:
   • Trực tuyến tại website;
   • Trực tiếp tại Ngân hàng;
   • Qua bưu điện;
   • Bằng email: Ghi rõ mã vị trí, khu vực dự tuyển.

   

  • Lưu ý đối với hồ sơ nộp qua email: tuyendung@baovietbank.vn
   • Định dạng tên file bản mềm: Mã vị trí + Khu vực+ Họ tên (VD: 58.1103+ Hai Phong+ Nguyen  Van A)
   • Định dạng Subject email: Mã vị trí + Khu vực+ Họ tên

   

  Lưu ý đối với hồ sơ nộp trực tiếp:

  BAOVIET Bank Hội sở chính: Mrs. Thái Thị Thủy -Phòng Nhân sự, Tầng 5, 16 Phan Chu Trinh, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội;

  BAOVIET Khu vực TP.Hồ Chí Minh: Mrs.Trần Thị Tố Tâm, Văn phòng đại diện TP.HCM, 49 Phạm Viết Chánh, Quận 1, TP.HCM;

  BAOVIET Bank Nghệ An: Phòng Hỗ trợ - Tòa nhà Bảo Việt, 105 Nguyễn Thị Minh Khai, TP.Vinh, Nghệ An;

  BAOVIET Bank Hải Phòng: Phòng Hỗ trợ - Tòa nhà Bảo Việt Nhân Thọ Hải Phòng, Khu đô thị mới ngã Năm Sân bay Cát Bi, Lê Hồng Phong, P.Đông Khê, Q.Ngô Quyền, TP. Hải Phòng;

  BAOVIET Bank Đã Nẵng: Phòng Hỗ trợ -Số 86-88 Nguyễn Văn Linh, Phường Nam Dương, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng;

  BAOVIET Bank Khánh Hòa: Phòng Hỗ trợ -Số 1 Trần Hưng Đạo, TP.Nha Trang, Khánh Hòa;

  BAOVIET Bank Bình Dương: Phòng Hỗ trợ -Tòa nhà VNPT, 326 Đại lộ Bình Dương, P.Phú Thọ Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

  BAOVIET Bank Cần Thơ: Phòng Hỗ trợ -90-92 Trần Văn Khéo, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ;

  BAOVIET Bank ĐăkLăk: Phòng Hỗ trợ - 26 Lê Thánh Tông, Phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đăk Lăk

   

   

  Lưu ý: Ngân hàng chỉ liên hệ với các ứng viên đáp ứng đầy đủ yêu cầu tuyển dụng và ưu tiên những hồ sơ gửi sớm.