Trưởng phòng Hỗ trợ (Hành chính)

Mã số: 

205.1606

Địa điểm làm việc: 

 • Quảng Ninh

Mô tả công việc: 

 • Quản lý  và giám sát hoạt động mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ;
 • Quản lý và giám sát việc sửa chữa, cải tạo, lắp đặt Cơ sở vật chất tại Chi nhánh;
 • Quản lý và điều phối xe ô tô phục vụ hoạt động của ngân hàng;
 • Thiết lập và duy trì các mối quan hệ đối ngoại với các đối tác và cơ quan quản lý chức năng trên  địa bàn hoạt động của Chi nhánh;
 • Quản lý công tác văn thư và hệ thống lưu trữ văn thư tại Chi nhánh;
 • Quản lý, giám sát và thanh toán các chi phí hoạt động của Chi nhánh;
 • Thực hiện các công tác theo sự phân công của Giám đốc Chi nhánh

Điều kiện dự tuyển: 

 • Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí Trưởng phòng, quản lý về Hành chính, văn phòng từ 5 năm trở lên
 • Có trình độ học vấn từ Đại học trở lên
 • Cẩn thận và Nhiệt tình, kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt
 • Hiểu biết về công tác Hành chính, có quan hệ xã hội tốt
 • Có khả năng về quản lý tốt
 • Hiểu biết về nghiệp vụ Mua bán và quản lý văn phòng