Tin BAOVIET Bank

THÔNG BÁO TẠM DỪNG CUNG CẤP DỊCH VỤ NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ

Căn cứ Thông báo ngày 01/03/2018 của Tổng cục Thuế v/v tạm dừng dịch vụ Nộp thuế điện tử để bảo trì hệ thống, BAOVIET Bank xin trân trọng thông báo:

-            BAOVIET Bank tạm dừng cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử từ 17h00 thứ sáu ngày 09/03/2018 đến 17h00 thứ bảy ngày 10/03/2018.

-            Sau thời gian trên, dịch vụ Nộp thuế điện tử của BAOVIET Bank hoạt động bình thường.

 

BAOVIET Bank trân trọng thông báo!

Chia sẻ: 

Các tin khác: