Tin BAOVIET Bank

TẠM DỪNG DỊCH VỤ NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ

Căn cứ Thông báo ngày 06/08/2018 của Tổng cục Thuế v/v tạm dừng dịch vụ Nộp thuế điện tử để bảo trì hệ thống, Ngân hàng TMCP Bảo Việt trân trọng thông báo:

  • BAOVIET Bank tạm dừng cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử từ 18h00 Thứ sáu ngày 10/08/2018 đến 07h00 sáng Thứ hai ngày 13/08/2018.
  • Ngoài thời gian trên, dịch vụ Nộp thuế điện tử của BAOVIET Bank hoạt động bình thường.

BAOVIET Bank trân trọng thông báo!

Chia sẻ: 

Các tin khác: