Tiết kiệm Linh hoạt

-       Kỳ hạn đa dạng, khách hàng được đăng ký nhiều kỳ hạn rút tiền;

-       Lãi suất ưu đãi và cố định trong suốt thời gian gửi; (xem tại đây)

-       Rút tiền linh hoạt giúp khách hàng chủ động được nguồn vốn sử dụng khi gửi tiết kiệm kỳ hạn dài;

-       Được cầm cố, thấu chi, chuyển nhượng, ủy quyền theo quy định của BAOVIET Bank.

-       Loại tiền áp dụng: VND;

-       Số dư tối thiểu: 20.000.000 VND;

-       Kỳ hạn đa dạng:

Kỳ hạn gốc

(tháng)

Kỳ hạn đăng ký rút tiền (tháng)

6

1, 2, 3

9

1, 2, 3, 6

12

1, 2, 3, 6, 9

13

1, 2, 3, 6, 9, 12

15

1, 2, 3, 6, 9, 12, 13

18

1, 2, 3, 6, 9, 12, 13, 15

24

1, 2, 3, 6, 9, 12, 13, 15, 18

36

1, 2, 3, 6, 9, 12, 13, 15, 18, 24

-       Rút tiền tiết kiệm linh hoạt:

  • Khách hàng rút đúng kỳ hạn đăng ký/kỳ hạn gốc: hưởng lãi suất theo kỳ hạn đăng ký/kỳ hạn trên sổ.
  • Khách hàng rút ngoài kỳ hạn đăng ký: hưởng lãi suất không kỳ hạn tại thời điểm rút.
  • Nếu khách hàng không thực hiện rút tiền tại các kỳ hạn đăng ký: khách hàng được hưởng lãi suất theo kỳ hạn gốc cho số tiền thực gửi.

-       Tất toán:

  • Tất toán trước hạn: KH hưởng lãi suất không kỳ hạn tại thời điểm rút trên số tiền thực rút và số ngày thực gửi.
  • Tất toán đúng hạn: KH hưởng lãi suất có kỳ hạn theo kỳ hạn gốc cho số tiền còn lại trên Chứng nhận tiền gửi.

-       Tái tục sang sản phẩm tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ cùng kỳ hạn gốc.

-       Khách hàng có thể gửi, rút, tất toán tại bất kỳ điểm giao dịch nào của BAOVIET Bank.

Đối tượng:

-       Mọi cá nhân người Việt Nam và nước ngoài đang sinh sống, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

 

Hồ sơ đăng ký:

-       Giấy tờ tùy thân:

  • Người Việt Nam: CMND/CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực;
  • Người nước ngoài: Hộ chiếu và Thị thực còn hiệu lực (trừ trường hợp được miễn Thị thực) 

-       Giấy đăng ký mở tài khoản cá nhân nếu lần đầu tiên giao dịch với BAOVIET Bank;

-       Giấy gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn theo mẫu của BAOVIET Bank.

Chia sẻ: