Tiền gửi đầu tư tự động

Sản phẩm Tiền gửi đầu tư tự động là dịch vụ mà BAOVIET Bank cung cấp cho khách hàng theo đó định kỳ hàng ngày làm việc BAOVIET Bank sẽ tự động chuyển số dư tròn số (số tiền theo thỏa thuận) từ tài khoản thanh toán vào tài khoản tiền gửi có kỳ hạn (kỳ hạn theo thỏa thuận) của khách hàng.

-          Loại tiền gửi: VND và USD

-          Kỳ hạn: Theo các kỳ hạn thỏa thuận mà BAOVIET Bank huy động.

-          Phương thức trả lãi: Trả lãi cuối kỳ.

-          Tất toán trước hạn: Áp dụng mức lãi suất không kỳ hạn theo quy định hiện hành của BAOVIET Bank.

-          Đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện trong việc thanh toán, đồng thời tiền gửi của khách hàng tại Ngân hàng vẫn được hưởng lãi suất tiền gửi đầu tư tự động theo thời gian thực gửi.

-          Được quyền lựa chọn kỳ hạn phù hợp.

-          Đơn giản thuận tiện trong giao dịch, không phải thường xuyên làm thủ tục gửi, rút tiền từ Tài khoản tiền gửi đầu tư tự động.

-          Có thể sử dụng số dư tiền gửi đầu tư tự động làm tài sản đảm bảo cho các hình thức cấp tín dụng tại BAOVIET Bank và các Tổ chức tín dụng khác.

-          Hồ sơ mở Tài khoản thanh toán (đối với Khách hàng chưa mở Tài khoản thanh toán tại BAOVIET Bank).

-          Ngân hàng và Khách hàng sẽ ký Hợp đồng dịch vụ ngân hàng.

Chia sẻ: