Dịch vụ tài khoản và tiền gửi

BAOVIET Bank cung cấp đa dạng các loại hình tài khoản, tiền gửi, với nhiều tiện ích và lãi suất cạnh tranh giúp Quý doanh nghiệp tận dụng tối đa nguồn vốn nhàn rỗi.

CÁC LOẠI HÌNH TÀI KHOẢN

 • Tài khoản tiền gửi thanh toán
 • Tài khoản tiền gửi sinh lời tối ưu
 • Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn
 • Tài  khoản chuyên thu
 • Tài khoản chuyên chi
 • Tài khoản đồng sở hữu
 • Tài khoản giữ hộ/ chuyên dùng
 • Tài khoản ký quỹ
 • Các dịch vụ tài khoản khác
 • Thủ tục mở nhanh gọn và hoàn toàn miễn phí mở tài khoản
 • An toàn, chính xác, bảo mật tuyệt đối
 • Sinh lời tối đa trên nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi với tài khoản tiền gửi sinh lời tối ưu (Biểu lãi suất tham khảo)
 • Tiết giảm chi phí quản lý tài khoản và thanh toán thông qua dịch vụ Internet Banking, SMS Banking, Mobile Banking
 • Các dịch vụ giá trị gia tăng: Thấu chi tài khoản, quản lý dòng tiền, chi trả hộ tiền lương, thu hộ tiền hàng, …
 • Hồ sơ pháp lý
 • Giấy đăng ký mở tài khoản
 • Đăng ký mở tài khoản đồng chủ sở hữu
 • Thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản tiền gửi sinh lời tối ưu

Chia sẻ: