Chuyên viên Quản lý & Hỗ trợ kinh doanh mảng KHCN

Mã số: 

104.1604

Địa điểm làm việc: 

 • Hội sở (Hà Nội)

Mô tả công việc: 

 • Tham gia xây dựng chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh;
 •  Tham gia xây dựng, triển khai công cụ quản lý, đánh giá hiệu quả kinh doanh (KPIs);
 • Tham gia xây dựng, triển khai các chương trình, chiến dịch kinh doanh theo từng sản phẩm;
 • Tham gia xây dựng, triển khai chương trình thi đua nội bộ;
 • Tham gia xây dựng chính sách tín dụng, lãi suất, phí đối với các sản phẩm tín dụng;
 • Tham gia xây dựng và triển khai chương trình truyền thông sản phẩm dịch vụ;
 • Thực hiện các công việc quản lý và hỗ trợ kinh doanh với hoạt động tín dụng cá nhân;
 • Hỗ trợ, hướng dẫn quy trình nghiệp vụ.

Điều kiện dự tuyển: 

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Marketing, Quản trị Kinh doanh, Ngân hàng – Tài chính; Kinh tế
 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương hoặc 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Ngân hàng cá nhân/bán lẻ;
 • Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn;
 • Có khả năng thuyết trình;
 • Am hiểu quy trình và hoạt động ngân hàng đặc biệt là hoạt động Ngân hàng Bán lẻ.