Chuyên viên Quản lý & Hỗ trợ Kinh doanh khối NHDN

Mã số: 

155.1605

Địa điểm làm việc: 

 • Hội sở (Hà Nội)

Mô tả công việc: 

 • Hoàn thiện các loại báo cáo (định kỳ/đột xuất) theo yêu cầu của GĐ Khối NHDN/Ban lãnh đạo BVB/Cơ quan Nhà nước:
  • Theo mẫu có sẵn;
  • Xây dựng mẫu biểu mới phù hợp với từng yêu cầu cụ thể;
 • Thực hiện các hoạt động quản lý và phát triển KHDN, cụ thể:
  • Phân tích, xây dựng, đề xuất, triển khai, giám sát và đánh giá kết quả kế hoạch kinh doanh của ĐVKD.
  • Đề xuất, kiến nghị các giải pháp giúp tăng trưởng phát triển tín dụng đối với KHDN.
 • Thẩm định hồ sơ tín dụng, cụ thể:
  • Thẩm định/Tái thẩm định độc lập hồ sơ tín dụng KHDN thuộc thẩm quyền phê duyệt của Khối theo phân cấp và đưa ra ý kiến độc lập về việc đồng ý/không đồng ý cấp tín dụng, gồm:

+        Tiếp nhận hồ sơ từ ĐVKD/Bộ phận khác;

+        Kiểm tra tính đầy đủ, hoàn thiện của hồ sơ, đảm bảo tuân thủ: các chính sách/quy chế tín dụng, quy định của BAOVIET Bank, NHNN và Pháp luật;

+        Yêu cầu ĐVKD/Bộ phận khác bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc giải trình về Khách hàng;

+        Đề xuất tham gia thẩm định thực tế theo yêu cầu của lãnh đạo BAOVIET Bank hoặc nếu cần thiết;

+        Tư vấn, giải đáp các vấn đề liên quan đến khoản cấp tín dụng khi ĐVKD/Bộ phận khác có nhu cầu;

+        Phân tích, đánh giá tổng thể các khía cạnh của khoản cấp tín dụng từ nhiều góc độ (kinh tế, tài chính, thị trường, sản phẩm, TSBĐ, năng lực và khả năng trả nợ của KH …) để đánh giá rủi ro tiềm ẩn. Từ đó đề xuất các điều kiện cấp tín dụng, biện pháp quản lý rủi ro, đảm bảo tiến độ xử lý hồ sơ và tuân thủ quy định, chính sách của BAOVIET Bank, NHNN, Pháp luật;

+        Trình hồ sơ lên cấp có thẩm quyền hoặc tham dự họp HĐTD (nếu có);

 • Lập báo cáo (định kỳ/đột xuất) về số lượng và tiến độ xử lý hồ sơ đã được phân công;
 • Đào tạo và hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ ĐVKD, Phòng ban nghiệp vụ có liên quan trong toàn hệ thống;
 • Tham gia cùng các Phòng/Ban/Bộ phận khác  xây dựng: quy trình, sản phẩm, chỉ tiêu kế hoạch của ĐVKD, công cụ quản lý …;
 • Lưu trữ hồ sơ, thông tin đầu vào và đầu ra, nhằm phục vụ công tác xem xét định kỳ đối với khoản cấp tín dụng;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của GĐ Khối NHDN và/hoặc Ban điều hành BAOVIET Bank.  

Điều kiện dự tuyển: 

 • Ưu tiên nam giới; tuổi ≤ 35; sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc cao.
 • Tốt nghiệp Đại học (KTQD, Tài chính, Ngân hàng, Ngoại thương hoặc Đại học nước ngoài) chuyên ngành: Ngân hàng, Tài chính, Kiểm toán
 • Thành thạo: Tiếng Anh, Tin học văn phòng
 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương;
 • Hoặc tối thiểu 03 năm công tác tại vị trí Chuyên viên quan hệ KHDN (đã thẩm định các KHDN lớn, DAĐT)
 • Nắm vững kiến thức liên quan đến hoạt động tín dụng, các hình thức cho vay/bảo lãnh …; thị trường tài chính – ngân hàng.
 • Có khả năng vận dụng quy trình/quy chế của Ngân hàng nhằm xử lý/giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động tín dụng tại ĐVKD
 • Có khả năng phán đoán, xác định, nhận biết và đề xuất biện pháp xử lý rủi ro
 • Có kỹ năng phân tích, báo cáo số liệu về tài chính doanh nghiệp, hiệu quả của phương án vay vốn/DA đầu tư
 • Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
 • Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong công việc.