Chuyên viên Phát triển mạng lưới

Mã số: 

103.1903

Địa điểm làm việc: 

 • Hội sở (Hà Nội)

Đơn vị cần tuyển: 

 • Khối Văn phòng và Quản trị Hoạt động

Mô tả công việc: 

1. Trách nhiệm, nhiềm vụ:

 • Thực hiện/ Phối hợp với các Đơn vị kinh doanh (ĐVKD)/ Hướng dẫn các ĐVKD thực hiện khảo sát, tìm kiếm, đánh giá sơ bộ tình hình mặt bằng và đề xuất lựa chọn địa điểm phù hợp cho việc phát triển mạng lưới của BAOVIET Bank;
 • Thực hiện/ phối hợp với các ĐVKD thương thảo, đàm phán các Hợp đồng/ Phụ lục hợp đồng liên quan tới công tác mạng lưới với các đối tác và theo dõi việc ký kết các Hợp đồng/ Phụ lục hợp đồng thuê địa điểm thuộc hệ thống mạng lưới (CN/ PGD/ VPĐD/ ATM) của BAOVIET Bank;  
 • Xây dựng hồ sơ pháp lý và thực hiện các thủ tục, hồ sơ xin cấp phép thành lập/ di chuyển/ thay đổi/ chấm dứt hoạt động… đối với hệ thống mạng lưới theo kế hoạch phát triển mạng lưới đã được phê duyệt; Trực tiếp/ Phối hợp thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan: đăng ký mã chi nhánh, đăng ký kinh doanh, bảo hiểm tiền gửi, chứng nhận PCCC… với các cơ quan quản lý nhà nước;  
 • Tổng hợp, xây dựng, theo dõi ngân sách phát triển mạng lưới của BAOVIET Bank; 
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban lãnh đạo.

2. Quyền hạn:

 •  Có quyền truy cập hoặc yêu cầu các đơn vị liên quan cung cấp thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh để đánh giá và tham mưu cho Ban lãnh đạo về công tác phát triển mạng lưới;

 • Được nhận các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất liên quan đến công tác mạng lưới.

 

Điều kiện dự tuyển: 

 • Nữ. Dưới 30 tuổi;
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật, kinh tế, quản trị kinh doanh..;
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;
 • Có kiến thức cơ bản về luật, kinh tế, tài chính, có khả năng giao tiếp và thuyết phục tốt. Có kỹ năng lập kế hoạch, kiểm soát thực hiện kế hoạch và viết các báo cáo đề xuất;
 • Có 02 năm kinh nghiệm làm việc trong đó 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương;
 • Có phẩm chất đạo đức tốt; Trung thực, cẩn thận, chịu khó;

 • Ưu tiên những ứng cử viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển mạng lưới của Ngân hàng.