Chuyên viên pháp chế

Mã số: 

309.1708

Địa điểm làm việc: 

 • Hội sở (Hà Nội)

Đơn vị cần tuyển: 

 • Ban Điều Hành

Mô tả công việc: 

 • Mảng Tư vấn:
  • Cập nhật, quản lý hệ thống văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động ngân hàng và hệ thống văn bản định chế của BaoViet Bank;
  •  Đề xuất xây dựng kế hoạch soạn thảo văn bản, theo dõi, báo cáo công tác xây dựng văn bản định chế;
  • Trực tiếp tư vấn các quy định của pháp luật, quy định nội bộ của ngân hàng cho các Đơn vị, phòng ban;
  • Độc lập khởi tạo các dự thảo văn bản định chế, quy định nội bộ theo yêu cầu của các cấp lãnh đạo, tham gia thẩm định văn bản định chế;
  • Soạn thảo một số Hợp đồng, mẫu biểu phục vụ cho các hoạt động của ngân hàng;
 • Mảng kiểm soát tuân thủ:
  • Tham gia các đợt kiểm toán nội bộ, kiểm tra, kiểm soát nội bộ để thực hiện công tác giám sát tuân thủ;
  • Tham gia đào tạo pháp lý nội bộ;

Điều kiện dự tuyển: 

 • Yêu cầu về học vấn:
  • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Luật; Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hành nghề Luật sư;
  • Hiểu biết các hoạt động cơ bản của Ngân hàng;
  • Hiểu biết về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội;
 • Yêu cầu về kinh nghiệm:
  • Có kinh nghiệm trên 2 năm làm tư vấn tại các doanh nghiệp, văn phòng, công ty luật; Đối với CVCC có từ trên 03 năm kinh nghiệm;
  • Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại các Ngân hàng, Công ty Tài chính, Bảo hiểm, chứng khoán, kiểm toán;
  • Ưu tiên ứng viên nam